הנגשת התוכן לציבור הדתי/חרדי

התפתחות האינטרנט הכשר מאז המצאת האינטרנט הציבור החרדי לא קיים שום קשר בעקבות איסור חמור שחל עליו. האיסור מנע מהציבור החרדי שימוש בטכנולוגיות ובמידע שהאינטרנט הציע. לדוגמא, קבלת [...]